Masz pytania? Skontaktuj się z nami

(14) 682 24 52

Workownice

Workownica (urządzenie filtracyjne do odwadniania osadów) przeznaczona jest do odwadniania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków różnych typów, przy wykorzystaniu worków z tkaniny filtracyjnej. Osad doprowadzany jest do górnej części urządzenia, gdzie zostaje wymieszany z polielektrolitem w specjalnie zaprojektowanym mieszaczu. W tym momencie osad rozprowadzony jest do worków.
Woda filtrowana jest na zewnątrz, natomiast części stałe pozostają w workach. Sterowanie pracą urządzenia odbywa się w sposób automatyczny z szafy sterowniczej, wyposażonej także w urządzenia alarmowe oraz programowane zabezpieczenia czasowe.

Urządzenie może pracować w trybie ręcznym lub automatycznym. Workownica jest przystosowana do bezpośredniego sterowania zespołem przygotowania i dozowania polielektrolitu.

Dostępne odmiany workownic wraz z opisem:

  • ELKES-W2: Moduł filtrujący kompletny (2 worki) z płytami zamykającymi, pracujący w pełnej automatyce z bezpośrednim sterowaniem pompą dozującą polielektrolit, mieszadłem i pompą osadu, zestawem do dozowania polielektrolitu, panelem sterowania i wózkiem ręcznym do transportu worków. Filtracja wspomagana nadciśnieniem.
  • ELKES-W3: Moduł filtrujący kompletny (3 worki) z płytami zamykającymi, pracujący w pełnej automatyce z bezpośrednim sterowaniem pompą dozującą polielektrolit, mieszadłem i pompą osadu, zestawem do dozowania polielektrolitu, panelem sterowania i wózkiem ręcznym do transportu worków. Filtracja wspomagana nadciśnieniem.
  • ELKES-W6: Moduł filtrujący kompletny (6 worków) z płytami zamykającymi, pracujący w pełnej automatyce z bezpośrednim sterowaniem pompą dozującą polielektrolit, mieszadłem i pompą osadu, zestawem do dozowania polielektrolitu, panelem sterowania i wózkiem ręcznym do transportu worków. Filtracja wspomagana nadciśnieniem.
  • ELKES-W12: Moduł filtrujący kompletny (12 worków) z płytami zamykającymi, pracujący w pełnej automatyce z bezpośrednim sterowaniem pompą dozującą polielektrolit, mieszadłem i pompą osadu, zestawem do dozowania polielektrolitu, panelem sterowania i wózkiem ręcznym do transportu worków. Filtracja wspomagana nadciśnieniem.

  • ELKES-W2P: Moduł filtrujący kompletny (2 worki) bez płyt zamykających (alternatywnie z płytami), wózkiem ręcznym do transportu worków, obsługiwany ręcznie. Filtracja grawitacyjna.
  • ELKES-W2G: Moduł filtrujący kompletny (2 worki) z płytami zamykającymi, obsługiwany ręcznie z zespołem elektronicznego zabezpieczania pracy pompy osadu i układu dozowania polielektrolitu, zestawem do dozowania polielektrolitu, wózkiem do transportu worków. Filtracja grawitacyjna.