Masz pytania? Skontaktuj się z nami

(14) 682 24 52

Stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu

Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbędne dla zmiany struktury osadu w celu zwiększenia skuteczności odwadniania mechanicznego.
Bardzo ważny jest dobór typu i dawki polielektrolitu. Jednozbiornikowa, ręczna stacja przygotowania polielektrolitu jest stosowana w sytuacji, gdy dopuszczalne są przerwy dozowania. W czasie tych przerw następuje przygotowanie następnej porcji roztworu.

  • UWAGA: Stacje przygotowania i dozowania polielektrolitu stosuje się przy jednoczesnym wykorzystaniu takich urządzeń, jak workownice i prasy.
Urządzenie składa się z pięciu podstawowych elementów:

  1. konstrukcja nośna wykonana ze stali kwasoodpornej,
  2. zbiornik wykonany z polietylenu o pojemności 300 – 400 lub 1000 litrów,
  3. pompa dozująca,
  4. mieszadło wolnoobrotowe,
  5. czujnik położenia minimum.
Przewody łączące zbiornik z pompą i zasilające układ technologiczny oczyszczalni wykonane są z PE.

Urządzenie pracuje w dwóch cyklach:

  • sporządzenie roztworu polielektrolitu (ręcznie),
  • dozowanie polielektrolitu (automatycznie).